Bestyrelsesmøder i 2020

Bestyrelsesmøde d. 1.12.2020

1. Dagsorden

2. Godkendelse af Beslutningsreferat for bestyrelsesmødet 09.06.2020

3. Handlingsplan 2021

3.1 Bilag til handlingsplan for "Ansvarlig eliteidræt i København" 

4.1 Økonomisk status pr. 31.10.2020

4.2 Budget 2021

4.3 Oplæg til undgåelse af negative renter

5.1 Kommercielle aktiviteter or. 23.11.2020

5.2 Evaluering af TALENT-DK seminar 2020

6.1 Indstillinger til støttetildelinger

6.2 Revision af støttekoncept

7. Imageanalyse 2020 

8. Team Copenhagen årsberetning 2020 - udkast til forord

--------------------Beslutningsreferat for bestyrelsesmødet 01.12.2020--------------------

 

Bestyrelsesmøde d. 9.6.2020 

1. Dagsorden

2.1 Status på forsikringer

3.1 Økonomisk status 31. maj 2020

4.1 Kommercielle aktiviteter marts 2020

5.1 Indstilling om støttetildelinger

5.1 Tilsagn om støttetildeling (bilag)

6.1 Ansvarlig eliteidræt i København

6.1 Øget fokus på etik i københavnsk eliteidræt

7.1 Aktiviteter i TALENT-DK 

--------------------Beslutningsreferat for bestyrelsesmødet 09.06.2020--------------------

Bestyrelsesmøde d. 3.3.2020 

2.1 Dagsordren

3.1 Udkast til Årsrapport 2019 

3.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2019 - udkast 

3.3 Revisionsprotokollat om formål, omfang og udførelse - udkast

4.1 Kommercielle aktiviteter - Status marts 2020

5.1 Indstillinger - 48. støtterunde

5.1 BILAG: Indstillinger om tilsagn

6.1 Tilskudsaftale med Københavnsk Kommune

 --------------------Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde d. 3.3. -----------------------