Optagelseskriterier og ansøgningsproces

Optagelse på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi sker på baggrund af en helhedsvurdering. Nogle af informationerne giver du os i din ansøgning. Andre indhenter vi selv, fx ved at tale med klubtrænere, lands- og regionstrænere eller specialforbund.

Når vi vurderer din ansøgning, lægger vi vægt på følgende:

 • Om du opfylder de vejledende optagelseskriterier i din sportsgren
 • Din motiverede ansøgning, herunder;
  • Hvorfor søger du en sportslig godkendelse?
  • Hvad betyder det for dig at blive en del af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi i forhold til din sport og uddannelse?
  • Hvordan hænger to gange TC-morgentræning sammen med din øvrige træning?
  • Hvad drømmer du om med din sport?
 • Din trænerudtalelse, som indeholder beskrivelse af;
  • Dit sportslige niveau
  • Dit udviklingspotentiale
  • Din indsats og træningsindstilling
 • Øvrige input fra trænere, klubber, specialforbund eller andre relevante personer og organisationer (dem indhenter vi selv)
 • Dokumentation for dit sportslige niveau (f.eks. invitationer til trænings-/talentsamlinger, udtagelser og/eller din ranglisteplacering fra dit specialforbund)
 • Klubbens geografiske placering
 • Din bopæl

Din ansøgning vurderes på baggrund af en helhedsvurdering og en vægtning af ledige pladser i de respektive morgentræninger. Efter endt behandling modtager du svar på mail.

Det er vigtigt at understrege, at du ikke er sikret optagelse selvom du opfylder de vejledende optagelseskriterier.

Du finder de vejledende sportslige kriterier for hver enkelt morgentræningsmiljø her.

Få overblik over vigtige datoer i ansøgningsprocessen her i tidslinjen

Vil du vide mere, så kontakt vores uddannelseskonsulent under Kontakt.