Trivsel - hvor finder du hjælp?

Det kan være svært at vide, hvordan du skal handle, hvis du, dit barn eller en af dine udøvere har behov for hjælp vedrørende mistrivsel. Derfor har vi på denne side samlet en oversigt over forskellige rådgivningsmuligheder, hvor du kan få vejledning og svar på spørgsmål vedrørende mistrivsel.

Oversigt over rådgivning og behandlingsmuligheder

 

DIFs trivselshotline

Danmarks Idrætsforbund har en hotline, man kan ringe til og få råd og vejledning, hvis man er bekymret for, at en idrætsudøver har eller er ved at udvikle en spiseforstyrrelse. Man kan ringe uanset, om man er træner, idrætsudøver eller forælder til en idrætsudøver. Telefonummeret er 2966 8670 og du kan læse mere om hotlinen her: https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/trivsel-og-sundhed/spiseforstyrrelser

 

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskades rådgivninger

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade har flere rådgivningsmuligheder. De tilbyder blandt andet en hotline for alle, der søger rådgivning vedrørende spiseforstyrrelser og selvskade samt en hotline til fagpersoner (fx trænere), der i deres arbejde kan møde mennesker med spiseforstyrrelser. Du kan læse mere om Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskades forskellige rådgivningstilbud her: https://spiseforstyrrelse.dk/raadgivning

 

Psykiatrifondens rådgivninger

Psykiatrifonden har flere forskellige tilbud, hvis du har behov for rådgivning om psykisk sygdom. Du kan se en oversigt over deres rådgivningstilbud her: https://psykiatrifonden.dk/hjaelp-raadgivning/psykiatrifondens-raadgivningstilbud

 

Egen praktiserende læge

Din egen praktiserende læge kan henvise dig til psykologbehandling eller anden behandling i det offentlige, hvis vedkommende vurderer behandlingen relevant. Derfor kan du gå til egen læge og søge hjælp, hvis du har udfordringer med et tvangspræget forhold til mad og træning eller andre psykiske udfordringer.

 

Privatpraktiserende psykolog (egenbetaling)

Det er også muligt at få hjælp hos en privatpraktiserende psykolog. Dette kræver ingen henvisning fra din egen læge, men til gengæld skal du selv betale for forløbet. Alt efter hvilken forsikring du har, er det muligt, at din forsikring kan dække et forløb hos en privatpraktiserende psykolog. Dette kan du undersøge hos din forsikring. Ved behov for hjælp til forstyrret spisning og træningsafhængighed anbefaler vi dog, at du bruger en psykolog med erfaring på dette område.

Team Copenhagen kan hjælpe med at pege i retning af en psykolog med rette faglige erfaring – kontakt os HER 

 

Omsorgssamtalen

Er du som træner eller forælder bekymret for en udøvers trivsel, kan det være svært at vide, hvordan du skal udtrykke din bekymring til udøveren. Derfor har Danmarks Idrætsforbund lavet en vejledning til, hvordan du kan forberede dig på samtalen og hvordan du kan udtrykke dig. Når du skal tage en omsorgssamtale med en udøver, kan du være opmærksom på flere ting. Det er en god idé at:

  • Forberede dig inden samtalen
  • Fortælle udøveren hvad du har observeret, som gør dig bekymret
  • Være opmærksom på at følge op efter samtalen.

Du kan læse mere om hvordan, du griber samtalen an i DIFs vejledning her:

https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/trivsel-og-sundhed/spiseforstyrrelser