"Jeg har en Team Danmark-godkendelse, så behøver jeg vel ikke én fra Team Copenhagen?"

Det korte svar:

Jo, hvis du ønsker at morgentræne i et Team Copenhagen-morgentræningsmiljø.

 

Den lidt længere forklaring:

Team Copenhagen driver en lang række forskellige morgentræningsmiljøer i København. Morgentræningerne varetages, i de fleste tilfælde, af Team Copenhagens samarbejdsklubber og foregår derfor i de pågældende klubbers faciliteter og med klubbernes trænere. Det er dog stadig tale om klubneutrale Team Copenhagen-morgentræninger, og derfor skal deltagere til morgentræningerne alle have en sportslig godkendelse fra Team Copenhagen.

Hvis du har en Team Danmark-godkendelse udløser det automatisk en sportslig godkendelse fra Team Copenhagen. Men det kræver stadig, at du udfylder ansøgningsskemaet (nyt ansøgningsskema kommer ca. 1. december 2023). Vi skal nemlig have informationer om alle dem, der deltager i vores morgentræningsmiljøer.

Når du ønsker at deltage i Team Copenhagens morgentræninger, skal du også leve op til de krav, vi stiller til de øvrige TC-elever, der ikke har en Team Danmark-godkendelse. Ét af kravene er, at morgentræningerne er obligatoriske, og at du skal give begrundede afbud, hvis du ikke har mulighed for at deltage i enkelte morgentræninger. Det er altså ikke muligt at vælge morgentræning til og fra efter behag, da eventuelle afbud eller længere udeblivelser skal ske i tæt dialog med morgentræneren. Udøvere, der udebliver fra morgentræninger uden afbud, bliver udmeldt af Team Copenhagens Eliteidrætsakademi og vil derefter ikke længere have mulighed for at deltage i Team Copenhagens morgentræninger.

Team Copenhagen og Team Danmark - det skal du vide

Team Danmarks sportslige godkendelse og Team Copenhagens kommunale sportslige godkendelse giver adgang til to forskellige ordninger. Her kan du få svar på de mest gængse spørgsmål om ordningerne.

 

Optagelseskriterier Team Danmark vs. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi

Optagelseskriterierne for Team Danmark er defineret af de enkelte specialforbund i samarbejde med Team Danmark. Det er også specialforbundene, som indstiller atleter til sportslig godkendelse hos Team Danmark.

Optagelseskriterierne for Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er defineret af Team Copenhagen i samarbejde med morgentrænere, klubber og specialforbund.

Optagelseskriterierne hos Team Danmark kan være strengere end hos Team Copenhagen. Det betyder, at Team Copenhagen kan optage atleter, som ikke har opnået eller kan opnå en sportslig godkendelse fra Team Danmark.

Har du en sportslig godkendelse fra Team Danmark, udløser det automatisk en sportslig godkendelse fra Team Copenhagen. Det kræver dog stadig, at du ansøger hos Team Copenhagen.

 

Kan jeg ansøge begge steder?

Ja, det kan give god mening at ansøge både hos Team Copenhagen (TC) og Team Danmark (TD).

Hvis du ansøger begge steder, er der større mulighed for at du bliver godkendt ét af stederne. Bliver du godkendte begge steder, kan du frit vælge hvilken ordning, du ønsker at gøre brug af. Du kan også benytte begge godkendelser. Et eksempel på dette finder du nedenfor.

Hvis du er sportslig godkendt hos Team Danmark, kan det være en god idé også at søge om godkendelse hos Team Copenhagen, da en godkendelse giver adgang til morgentræning i TC-regi.

Et eksempel: En atletikudøver søger og får en TD-godkendelse. Denne godkendelse bruger atletikudøveren til at søge ind på Falkornergårdens Gymnasium og HF. Samtidigt har atletikudøveren søgt og fået TC-godkendelse. Denne godkendelse giver atletikudøveren mulighed for at deltage TC-morgentræning for atletik, der varetages af Sparta, selvom udøveren ikke går i skole hos en af TC's uddannelsespartnere.

 

Vigtige forskelle og ligheder mellem Team Danmark-ordningen og Team Copenhagen-ordningen:

 

Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark:

 • Kan du søge om optagelse blandt Team Danmarks samarbejdspartnere: https://www.teamdanmark.dk/uddannelse/uddannelsespartnere/ 

 • Din ungdomsuddannelse har forståelse for din situation og kan derfor efter aftale tildele en vis fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen

 • Kan du få adgang til supplerende undervisning

 • Har du mulighed for at forlænge din ungdomsuddannelse

 

Med en sportslig godkendelse fra Team Copenhagen Eliteidrætsakademi:

 • Kan du søge om optagelse på én af Team Copenhagen Eliteidrætsakademis uddannelsespartnere

 • Din ungdomsuddannelse har forståelse for din situation og kan derfor efter aftale tildele vis fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen
   
 • Har du skemafri tirsdag og torsdag morgen frem til kl. 9.45, så du kan deltage til Team Copenhagen morgentræning

 • Får du adgang til to ugentlige morgentræninger hos Team Copenhagen

 • Får du adgang til atletkurser indenfor en række områder

 • Du kan IKKE forlænge din ungdomsuddannelse

Vil du vide mere, så kontakt vores uddannelseskonsulent under Kontakt.