Stillingsopslag: Udviklingskonsulent med kommunikative kompetencer søges til Team Copenhagen

Team Copenhagen søger en udviklingskonsulent, der skal løse kommunikative, grafiske, IT- og andre administrative opgaver i samarbejde med resten af sekretariatet.

Team Copenhagen er en selvejende institution, der arbejder målrettet med at understøtte talentudvikling og eliteidræt i Københavns Kommune. Vi støtter idrætsklubber og udviklingsmiljøer i København økonomisk, yder rådgivning og konsulentbistand samt medvirker til at give unge talenter en forbedret mulighed for at kombinere deres eliteidræt med en relevant uddannelse.

Vi er et mindre sekretariat bestående af fem medarbejdere, der har en stor berøringsflade i talent- og eliteidrættens verden - både lokalt og nationalt.

Vores arbejde med idræt er bredt funderet på tværs at mange idrætsgrene, hvorfor vi forventer, at du har en bred sportsfaglig erfaring. Du skal kunne trives i en arbejdsdag, hvor alt handler om idræt.

Opgaver

Vi søger nu en udviklingskonsulent til at indgå i driften af vores sekretariat. Du skal som medarbejder i Team Copenhagen bidrage til løsning af følgende opgaver:

  • Kommunikation
  • Grafiske opgaver
  • Sociale medier
  • IT-understøttelse
  • Udarbejdelse af årsrapporter
  • Udarbejdelse og analyse af spørgeskemaundersøgelser
  • Dataindsamling og -analyse
  • Planlægning og afvikling af Danmarksmesterfesten
  • Planlægning og afvikling af andre eksterne arrangementer
  • Diverse administrative opgaver

Endelig fordeling og vægtning af opgaverne foregår med udgangspunkt i den rette kandidats kompetencer og erfaringer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuld tid og lønnen forhandles på baggrund i dine kompetencer og  erfaringer.

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte sekretariatschef Jens Albagaard på ja@teamcopenhagen.dk eller 5367 3167. Du kan også orientere dig yderligere om Team Copenhagen på www.teamcopenhagen.dk.

Ansøgningsfristen er 22. september 2023 kl. 12.00 og vi forventer en tiltrædelse senest 1. november 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende og vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, funktionsnedsættelse, religion, alder o.l.

Du kan sende din ansøgning og CV til ja@teamcopenhagen.dk 

Se PDF-version af stillingsopslaget her.