Trivsel

I Team Copenhagen ved vi, at eliteidræt er både mentalt og fysisk krævende. Vi arbejder aktivt med at sikre en bæredygtig talentudvikling, der er både socialt og samfundsmæssigt ansvarlig. Vi mener, at udøvernes sundhed og trivsel skal ligge højt på dagsordenen i Københavns talent- og eliteidræt, fordi et godt mentalt og fysisk helbred hos udøverne også er afgørende for at kunne sikre gode sportspræstationer.

Trivsel og mistrivsel kan dække over mange forskellige problematikker. På disse sider har vi indtil videre primært sat fokus på at dele viden om REMs og spiseforstyrrelser. Under afsnittet Trivsel – hvor finder du hjælp? kan du læse mere om, hvor du kan finde rådgivning og vejledning om andre trivselsproblematikker.

I samarbejde med Julie Rivold (cand.scient i idræt med speciale i spiseforstyrrelser blandt idrætsudøvere), har vi udarbejdet vidensmateriale om spiseforstyrrelser og Relativ Energimangel i Sport (REMs) til trænere, forældre og udøvere.

En dansk undersøgelse fra 2022 har vist, at op mod 17% af eliteudøvere og 31% af sub-eliteudøvere har symptomer på en spiseforstyrrelse. Samme undersøgelse viste, at 53% af eliteudøvere og 49% af subeliteudøvere er i risiko for at lav energitilgængelighed - også kaldet Relativ Energimangel i Sport (REMs).

REMs kan være i den “milde ende” af de udfordringer, der kan opstå omkring kost og trivsel hos udøvere. REMs kan dog også opstå i samspil med forstyrret spisning eller en decideret spiseforstyrrelse.

Både REMs, forstyrret spisning og spiseforstyrrelser kan være skadelige for udøverens fysiske og mentale helbred samt deres præstationsevne. Derfor er det vigtigt både som træner, forælder og udøver at have basal viden om disse emner, så du tidligt kan opspore, hvis der er behov for vejledning vedrørende udøverens kost og mentale trivsel.

Under fanen Trivsel øverst på siden, kan du finde:

  • Overblik over dine muligheder for hjælp og rådgivning
  • Viden om REMs
  • Viden om spiseforstyrrelser
  • Indblik i, hvordan Team Copenhagen kan hjælpe udøvere