Privatlivspolitik

 

(Søger du information om Team Copenhagen’s cookiepolitik, kan du læse mere længere nede på siden)

 

Formål

Formålet med denne del af Team Copenhagens persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger Team Copenhagens hjemmeside.

Kort om Team Copenhagen

Denne hjemmeside ejes og drives af Team Copenhagen, Hvidkildevej 64, 2400 København NV, CVR 43519506. Kontakt os via e-mail: info@teamcopenhagen.dk.

Databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via e-mail: info@teamcopenhagen.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for Team Copenhagens behandling af dine personoplysninger

Team Copenhagen indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på teamcopenhagen.dk på to måder:

  •        Ved at brugeren selv afgiver oplysninger
  •        Ved brug af såkaldte cookies

Team Copenhagens indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Team Copenhagen indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til Team Copenhagen. Det kan være, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Team Copenhagens behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af at kunne levere de services, du har efterspurgt, som fx at fremsende et nyhedsbrev eller vise dig videoer fra eksterne kilder som fx YouTube. I enkelte tilfælde sker Team Copenhagens behandling af dine personoplysninger på grundlag af dit forudgående samtykke til et eller flere specifikke formål, jfr. artikel 6, stk. 1, litra a) i Databeskyttelsesforordningen.

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere.

Team Copenhagen bestræber sig på, at dine personoplysninger opbevares inden for EU og EØS.

Team Copenhagen benytter sig imidlertid af leverandører, der behandler dine data i eller fra lande uden for EU og EØS. Vi kan oplyse, at de pågældende leverandører enten har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield eller, at Team Copenhagen og leverandøren har indgået EU’s Standard Contractual Clauses. Kopi af aftalegrundlaget kan rekvireres hos Team Copenhagen.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at forbedre brugeroplevelsen på Team Copenhagens digitale tjenester, fx gennem analyser og målrettede undersøgelser.

Når du besøger teamcopenhagen.dk indsamler Team Copenhagen via cookies information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger Team Copenhagen til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på teamcopenhagen.dk og til at understøtte vores udbud af det indhold, som du bliver præsenteret for på teamcopenhagen.dk.

Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet til Team Copenhagen.

Team Copenhagen bruger analyseværktøjet Google Analytics til at indsamle statistiske oplysninger om brugen af teamcopenhagen.dk.

Læs mere om Team Copenhagens cookie-politik længere nede på siden.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Når du har afgivet et samtykke til Team Copenhagens behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding til CPHsport Inspiration, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Såfremt Team Copenhagens behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har også ret til indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i lov om massemediers informationsdatabaser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Cookies