Vedtægter for Team Copenhagen

Vedtægterne for Den selvejende institution Team Copenhagen er vedtaget i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Enkelte detaljer udestår stadig, men er under ændring.

Læs vedtægterne her

Forretningsorden for Eliterådet

Forretningsordenen er Eliterådet interne "spilleregler" og sætter rammerne for møder, beslutninger, ledelse m.m.

Læs forretningsordenen her