Hjælp til atleter med større udfordringer end hvad hvad der er normalt forekommende i sporten

Team Copenhagen arbejder strategisk med bæredygtig talentudvikling, der er socialt og samfundsmæssig ansvarlig. Som del af det arbejde, har vi en ambition om at mental sundhed/trivsel fortsat skal være højt på dagsordenen i københavnske talent- og elitemiljøer.

I anerkendelse af, at det at være talent- eller eliteatlet kan være krævende såvel fysisk som mentalt, har vi et stort fokus på forebyggelse og uddannelse, der giver både udøvere og trænere værktøjer til at håndtere de belastninger, der måtte komme. Ind i mellem kan der dog være eksempler på atleter, der får udfordringer, som rækker udover, hvad der er normalt forekommende i sporten. I de tilfælde, kan Team Copenhagen bidrage med adgang til professionel hjælp.

Du kan læse mere her på siden.

Forebyggelse og uddannelse

Eliteidræt er krævende, ikke mindst for unge mennesker, der samtidigt skal balancere træning og restitution med en ungdoms- eller videregående uddannelse. De unge mennesker skal derfor klædes på, så de får de bedst mulige forudsætninger for at håndtere den krævende hverdag som eliteatlet. Det samme gælder dem, som er tæt på atleterne: deres trænere og forældre. Disse nøglepersoner skal ligeledes have den nødvendige viden, der både kan sætte dem i stand til at understøtte atleterne samt at identificere og reagere på eventuelle udfordringer, før de potentielt udvikler sig yderligere. I regi af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi afholdes der derfor en række forskellige workshops og kurser til de unge idrætstalenter, deres trænere og forældre. Der afholdes blandt andet workshops i planlægning, prioritering og identitetsskabelse, oplæg om ludomani og kurser om korrekt sportsernæring. Det er Team Copenhagens ambition, at disse tiltag fortsat skal være et væsentligt bidrag til de københavnske idrætstalenter og disse nøglepersoners evne til hhv. at håndtere og understøtte hverdagen som enten nuværende eller potentielle eliteidrætsatleter.

Adgang til professionel hjælp til talent- og eliteatleter, der har større udfordringer, end hvad der er normalt forekommende i sporten

Der er ingen tvivl om, at selvom uddannelse og forebyggelse udgør et effektivt værn mod mentale eller trivselsmæssige udfordringer, vil der være atleter, der har udfordringer, som rækker udover hvad der kan betragtes som normalt forekommende i sporten. Derfor støtter Team Copenhagen københavnske talent- og eliteatleter, der havner i den situation. Team Copenhagens ambition er, at atleter der har vanskelige udfordringer relateret til deres sport, skal have adgang til professionel hjælp fra en kvalificeret fagperson, som både har de faglige kompetencer til at håndtere den givne udfordring, og som også har specifik erfaring med at arbejde med netop talent- og eliteatleter.

For Team Copenhagen er det vigtigt at sænke adgangsbarrieren til denne hjælp. Det forsøger vi at gøre ved at mindske sandsynligheden for, at økonomiske hensyn afholder atleter, deres trænere eller forældre fra at reagere og opsøge hjælp. Derfor har Team Copenhagen opstillet en økonomisk ramme, der afholder de indledende omkostninger i et givent forløb.

Hvem kan få hjælp, hvad er processen og hvad med den økonomiske ramme?

Atleter, trænere og forældre har nu mulighed for at tage kontakt til Team Copenhagens sekretariat, hvis en atlet har udfordringer relateret til sin idræt, der rækker udover hvad der kan betegnes som normalt forekommende i sporten, herefter vil der være en dialog, hvor det vurderes, hvad der kunne være behov for i den givne situation. Hvis der i denne dialog, er enighed om at igangsætte en udredning ved én af de fagprofessionelle Team Copenhagen samarbejder med, afholder Team Copenhagen udgifter for op til 5000 Kr. Samtidig skal der dog laves en aftale med atlet (evt. med forældre) og/eller klub om, hvem der afholder den resterende udgift, hvis den fagprofessionelle vurderer, at et forløb sammenlagt overstiger de 5000kr.

Team Copenhagen har samarbejdsaftaler med en række fagpersoner, der alle har det til fælles, at de har indgående kendskab til, og erfaring med, at arbejde med eliteidrætsudøvere. Vi samarbejder både med en klinisk diætist, sportspsykologer, og en klinisk psykolog. 

Ovenstående er et tilbud for elever på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi samt atleter, der er en del af et talent- eller elitemiljø i en københavnsk eliteklub.

Det er vanskeligt at opstille objektive kriterier for hvornår en atlet har udfordringer, der rækker udover hvad der kan betegnes som normalt forekommende i sporten. Derfor skal der lyde en klar opfordring til, at man tager kontakt til Team Copenhagen, hvis man er i tvivl. Henvendelser bliver behandlet fortroligt. 

Vil du vide mere, så kontakt vores idræts- og specialkonsulent under Kontakt.