Hvad er Team Copenhagen Eliteidrætsakademi?

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi har eksisteret siden 2009 og har til formål at skabe gode rammer for unge, dygtige og ambitiøse idrætsudøvere, der gerne vil kombinere idræt på højt niveau med en ungdomsuddannelse.

Ambitionen med Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er at sikre en sammenhængende tilværelse, hvor træning går hånd i hånd med din ungdomsuddannelse og bliver en integreret del af din hverdag som elev. Det sker via et samarbejde mellem københavnske uddannelsesinstitutioner, københavnske idrætsklubber og Team Copenhagen.

Det er gratis at være en del af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi - og alle aktiviteter er uden egenbetaling.

Med en sportslig godkendelse fra Team Copenhagen, har du forrang i forhold til optagelse på en af de seks uddannelsesinstitutioner, vi samarbejder med.

Som elev på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi - også kaldet TC-elev - er du stadig en almindelig elev. Forskellen er, at akademiet samarbejder med din uddannelsesinstitution om at få din dagligdag som idrætsudøver til at hænge bedre sammen.

Som TC-elev har du skemafri hver tirsdag og torsdag indtil kl. 9.45, hvor du skal deltage i vores morgentræning. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi har en række idrætsspecifikke morgentræningstilbud, der udbydes i samarbejde med københavnske eliteklubber.

Det er IKKE er en forudsætning, at du er medlem af den pågældende eliteklub for at blive optaget på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi og deltage i morgentræningen.

Udover vores idrætsspecifikke morgentræningstilbud har vi flere tværgående morgentræningstilbud med fokus på fysisk træning.

Se den fulde oversigt over idrætsgrene og morgentræningstilbud her.

Kompetencepakken

Livet som eliteatlet på topplan er en tilværelse, der stiller store fysiske, mentale og faglige krav til den enkelte udøver. Derfor er det vigtigt, at unge udøvere får tilegnet sig kompetencer og viden, der rækker udover den idrætsspecifikke træning. Dette kan bidrage med værdifulde værktøjer, og hjælpe på vejen mod at blive eliteatlet på topplan. Nogle gange vil vores morgentræning blive erstattet med oplæg eller workshops med forskellige temaer, der alle sammen har til formål at ruste den unge udøver til et liv som eliteatlet.

Vi kalder det Kompetencepakken.

Læs mere om Kompetencepakken her.

Mulighed for særlig støtte til elever på Eliteidrætsakademiet

I anerkendelse af, at det at være talent- eller eliteudøver kan være krævende såvel fysisk som mentalt, har vi et stort fokus på forebyggelse og uddannelse, der giver både udøvere og trænere værktøjer til at håndtere de belastninger, der måtte komme. Indimellem kan der dog være udøvere, der får udfordringer, der kræver professionel hjælp. For elever på Eliteidrætsakademiet kan Team Copenhagen bidrage med adgang til professionel hjælp til både den mentale og fysiske sundhed.

Læs mere om Team Copenhagens hjælp til udøvere her

 

Vil du vide mere, så kontakt vores uddannelseskonsulent under Kontakt.